โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

9 กลยุทธ์ พื้นฐานสร้างลูกให้เก่งและดี ด้วยEF

วันที่จัดกิจกรรม : 0000
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

9 กลยุทธ์ พื้นฐานสร้างลูกให้เก่งและดี ด้วยEF

โดย ผศ.ชนกพร ธีระกุล

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

เวลา 9.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ