โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

พิธีไหว้ครู

วันที่จัดกิจกรรม : 16 มิ.ย. 2565
โดย : กิตติวิทย์ บ้านพรุ

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ