การอบรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ เรื่อง อากาศ

วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิ.ย. 2022

การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ✨ เรื่อง อากาศ 

โดย ผศ.ชนกพร ธีระกุล ✨

ที่ปรึกษาด้านหลักสูตรและการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ✨